Wat doen wij?

Audit bewindvoerders, curatoren en mentoren

Een van onze specialisaties is dienstverlening aan bewindvoerders. Voor een groeiend aantal bewindvoerderskantoren verzorgen wij de jaarlijkse audit. Er worden strenge kwaliteitseisen gesteld aan curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren. Op grond van deze kwaliteitseisen hebben wij een toetsingsprogramma ontwikkeld om vast te stellen of de curator, bewindvoerder of mentor voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen.

Het voldoen aan deze wettelijke kwaliteitseisen is noodzakelijk om benoemd te kunnen worden als curator, bewindvoerder of mentor. De kantonrechter vormt bij uw benoeming een oordeel over uw geschiktheid en jaarlijks moet een externe accountant verklaren dat u aan de kwaliteitseisen voldoet.

Ook voor het behouden van het lidmaatschap vragen brancheverenigingen om rapportages van een externe accountant over de mate waarin (aspirant)leden voldoen aan door de branchevereniging (BPBI, NBPB, etc.) en/of wetgever gestelde kwaliteitseisen.

Wat kunnen wij allemaal voor u doen?